عبادت جوان
55 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عبادت همان بندگی در مقابل ذات ذوالجلالی الهی و تنها راه و ارتباط و اتصال بین بنده و خدا است که روح انسان با آن پرورش می یابد و با ماوراء طبیعت و عالم غیب ارتباط پیدا می کند. خداوند متعال در قرآن کریم هدف غائی خلقت را عبادت و بندگی و معرفت او بیان می کند :«و ما خلقت الجن و الانس الاّ لیعبدون»(1)جن و انس را نیافریدم جز برای این که مرا عبادت کنند