جوان و جوانی
57 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
واژه ی «جوانی» اشاره به مرحله ای از زندگی انسانها دارد که در آن قوای جسمی و روحی بشر در بالا ترین درجه و استعداد خود قرار دارد و به عبارت دیگر،تمامی و استعداد درونی و بیرونی انسان در اوج شکوفائی و ثمر دهی است. به کسی که در چنین دوران از زندگی بسر می برد در فارسی «جوان» و در عربی «شاب» می گویند. آدمی با همه ی ابعاد وجودی و استعداد های جسمی، روحی ، و عاطفی و عقلی خود که علم و تمدن و تکنولوژی پیشرفته...