جوان و امید
53 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از عوامل مهم در موفقیت انسان ، امید وافر به زندگی و آینده ای درخشان است. تا انسان امید به آینده ای مطلوب را در دل نداشته باشد ، نمی تواند از جهت روحی اقناع شود و پشتکار لازم را در راه رسیدن به مقصود به خرج دهد. امید، به انسان اعتماد به نفس می دهد و آدمی در سایه ی آن می تواند از تمامی ظرفیت های روحی و جسمی خود بهره ببرد همچنان که نا امیدی اعتماد به نفس را از انسان می گیرد و استعدا های درونی او را...