جوانان و ارامش
57 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آرامش در لغت به معنای آسایش ، راحتی و سکون است و به لحاظ مفهومی در مقابل اضظراب قرار دارد.همه ی انسان ها در تلاش و کوشش جهت تأمین نیاز های جسمی و روحی خود هستند و در این راستا اصرار و پافشاری دارند.در واقع آنان دانسته یا ندانسته به دنبال آرامش و گریزان از هر کونه اضطراب و نا آرامی هستند ، زیرا هر گونه کاستی در تأمین نیاز هایشان مخالف آرامش خود و اضطراب آفرین می دانند